พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ และ แนวคิดในการวาดภาพ กับ เด็กชายวชิรวิทย์ สามารถ หรือ น้องอามานี่ ยุวจิตรกรชาวภูเก็ต กับ ความสามารถล้นเหลือ

น้องอามานี่ วชิรวิทย์ สามารถ มี อาจารย์เฉลิมชัย เป็นต้นแบบ อาจารย์เฉลิมชัย ได้ให้โอกาสอนุญาตให้ไปเรียนศิลปะกับท่านที่วัดร่องขุน

Topics #สัมภาษณ์