คุณสุชาดา จันทร์ชูวณิชกุล เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นชาวภูเก็ตที่แต่งกายสะท้อนความสวยงาม ตามแบบฉบับสาวบ้าบ๋า ได้อย่างน่าสนใจ ใครได้เห็นก็ชื่นชม

ในโอกาสนี้เราไปทำความรู้จักคุณสุชาดา พร้อมกับรับความรู้ในการแต่งกายแบบบ้าบ๋า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าอีกด้านของชาวภูเก็ตพื้นเมือง

Topics #สัมภาษณ์