น้ำตกบางแป เป็นน้ำตกขนาดเล็ก บริเวณลำธารนั้นมีโขดหินค่อนข้างมาก มีแอ่งน้ำที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ เป็นช่วงๆ

นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่า สามารถเดินไปตามทางเดินป่า ซึ่งสามารถเดินข้ามแนวเขาพระแทวเพื่อไปยัง น้ำตกโตนโทร ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อนเข้าไปยังบริเวณน้ำตกบางแป ยังมีที่ตั้งของ โครงการคืนชะนีสู่ป่า น้ำตกบางแป ตั้งอยู่ด้วย ซึ่งสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือชะนีได้ที่นี่

Topics #น้ำตก #พาเที่ยว