กิจกรรมบริจาคโลหิตกับ โรงแรม สลีปวิธมี ป่าตอง ปีนี้เป็นปีที่ 12 แล้ว มาฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมบริจาคเลือด รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนมาบริจาค จากนักวิชาการศึกษา งานธนาคารเลือด รพ.วิชระภูเก็ต

Topics #กิจกรรมเพื่อสังคม #บริจาคเลือด #บริจาคโลหิต