สัมภาษณ์ วิภาดา ทองภิญโญชัย ทายาทรุ่นที่ 3 ของร้านเค่งติ้น พูดถึง​ ความอร่อยระดับตำนานของ​ขนมภูเก็ต

ขนมภูเก็ตของร้านเค่งติ้น จะเป็นขนมส่งต่อผ่านวัฒนธรรม ของสูตรขนม ผ่าน 3 รุ่น ซึ่งการตั้งชื่อขนมบางครั้งจะตั้งชื่อตามความขี้เล่นของคนภูเก็ต

Topics #ขนมภูเก็ต #วัฒนธรรม #อาหารพื้นเมือง