งานปล่อยเต่า ประจำปี 2019 ณ หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต งานนี้เป็นงานประจำปีอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดภูเก็ต

งานปล่อยเต่า ณ หาดไม้ขาว อนุญาตให้คนที่สนใจสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์เต่าทะเล ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เต่าทะเลอีกด้วย

Topics #ปล่อยเต่า