อิษรา สิงห์โต นักโฟลว์บอร์ด อันดับ 9 ของโลก ซึ่่งกีฬาโฟลว์บอร์ด ถือเป็น กีฬาทางน้ำในแบบเอ็กซ์ตรีม

โฟลว์บอร์ด เป็นกีฬาที่ผสมกีฬา 4 ชนิดเข้าด้วยกัน คือ เซิร์ฟฟิ่ง เวกบอร์ด สโนว์บอร์ด และ สเก็ตบอร์ด

Topics #สัมภาษณ์