คุณภัทร สุวัณณาคาร หรือคุณปั๋น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต ดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์และเดอะการ์เด้นซึ่งตั้งอยู่บนถนนเทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ตรงข้ามโฮมโปรถลาง)

การจัดแสดงใน พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต จัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ บอกเล่าวิถีชีวิตในแต่ละแง่มุม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์คอยดูแล ให้บริการข้อมูลอย่างเต็มที่

Topics #สัมภาษณ์