คุณมนตรี ทดแทน ผู้ก่อตั้ง Phuket Elephant Sanctuary Phuket Elephant Sanctuary เกิดจากความตั้งใจที่จะทำธุรกิจท่องเที่ยวช้างแนวใหม่ เพื่อต้องการสื่อให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ และเรียนรู้วิถีชีวิตของช้างไทยในอีกรูปแบบหนึ่ง

Phuket Elephant Sanctuary นับเป็นหนึ่งในโครงการแรกๆของภูเก็ตในเรื่องของการดูแลช้างตามแนวทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะถือเป็นแม่แบบของอีกหลายๆโครงการหรือในธุรกิจทัวร์ช้างในอนาคตได้

โครงการ Phuket Elephant Sanctuary มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ที่นี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้าง ให้เขาได้อยู่อย่างอิสระ ใช้ชีวิตอย่างที่เขาอยากจะเป็น อยากจะทำ โดยปราศจากการถูกบังคับขู่เข็ญในการทำงาน

Topics #สัมภาษณ์