คุณพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล เจ้าของโครงการ “ภูเก็ตโกลเด้นวิลล์” โดยบริษัท แคปส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล เริ่มทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยการสืบทอดธุรกิจต่อจากครอบครัว ด้วย 15 ปีแห่งประสบการณ์ ทำให้วันนี้เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต

ด้วยความตั้งมั่นแน่วแน่ที่จะพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ และสอดประสานกับภาครัฐเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ก้าวหน้าต่อไป

Topics #สัมภาษณ์