คุณ อังคณา ธเนศวิเศษกุล นอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ Peach Group Resort

ซึ่งมี โรงแรมในเครือ 3 โรงแรมได้แก่ Andaman Cannacia Resort, Peach Hill Resort และ Peach Blossom Resort แล้วนั้น เธอยังสวมหมวกอีก 2 ใบนั่นคือการเป็นนายกสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน และ เป็นผู้นำของกลุ่ม Phuket Go Green อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ก่อตั้งโครงการ “รักษ์กะตะกะรน” ซึ่งจัดตั้งโดยความร่วมมือของสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรนและเทศบาลกะรน เพื่อ “รักษ์”สิ่งแวดล้อมและทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่เธอรักอีกด้วย

Topics #รักษ์กะตะกะรน #สัมภาษณ์