น้ำพริกกะปิ เป็นอาหารทำง่าย ในหลายครัวเรือน นอกจากทำง่ายแล้ว ยังทานง่าย ใช้วัตถุดิบก็น้อย ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

Topics #น้ำพริกกะปิ #อาหารทำง่าย #อาหารไทย