สัมภาษณ์ คุณสมบูรณ์ ปิ่นชัยศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด ได้นำเทคโนโลยี และเครื่องจักรอันทันสมัยมาใช้ในขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้น้ำดื่มคุณภาพ เพื่อชาวภูเก็ต

บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานน้ำดื่มท้องถิ่นให้สูงขึ้น โดยจะสร้างชื่อให้ น้ำดื่มตรา เอส.พี.เอ. แสดงถึงน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง สะอาด ใส โดยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการบริการที่ดี

Topics #สัมภาษณ์