ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม เล่าถึงความเป็นมา มาสคอตภูเก็ต

สัมภาษณ์ คุณ ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับมาสคอตภูเก็ต ” น้องจุ้ง ” หรือ ชื่อเต็มว่า ” น้องจุ้งมังจร ”