เที่ยว น้ำตกโตนไทร น้ำตกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

น้ำตกโตนโทร ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาพระแถว ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ในการดูแล ของเจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกแห่งชาติโตนไทร ช่วงที่น้ำตกไหลแรงจะอยู่ในช่วงฤดูฝน ดังนั้นหากใครต้องการชมน้ำตกในสภาพน้ำไหลเต็มที่ ต้องไปชมกันตอนฤดูฝน