ผ้าปาเต๊ะ กับ สมยศ ปาทาน ร้านโตราคาน ถ.ถลาง ภูเก็ต

คุณ สมยศ ปาทาน เป็นเจ้าของร้านโตราคาน ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 2 โดย ร้านโตราคาน เป็นที่ขึ้นชื่อ และ รู้จักกันดี ว่าเป็นร้านที่ จำหน่ายผ้าปาเต๊ะที่มีคุณภาพร้านหนึ่งของภูเก็ต