สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน (จำลอง) วัดบ้านเกาะสิเหร่ ภูเก็ต

พระธาตุอินทร์แขวน (จำลอง) ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านเกาะสิเหร่ ภูเก็ต ซึ่ง พระธาตุอินทร์แขวน (จำลอง) นี้ ได้จำลอง พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุไจทีโย จาก รัฐมอญ ใน ประเทศพม่า เชื่อกันว่าพระธาตุไจทีโย เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ในส่วนของ…