ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ ใน ภูเก็ต

หากต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตแล้ว การแวะชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ใน จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นตัวเลือกที่ดี