คุณ อังคณา ธเนศวิเศษกุล ผู้นำของกลุ่ม Phuket Go Green

คุณ อังคณา ธเนศวิเศษกุล นอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ Peach Group Resort ซึ่งมี โรงแรมในเครือ 3 โรงแรมได้แก่ Andaman Cannacia Resort, Peach Hill Resort และ Peach Blossom…