WESERVE Free Delivery ส่งฟรี กับ วีเซิร์ฟ

WESERVE ให้บริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรัง กระบี่ สุราษฏ์ธานี และ หาดใหญ่ เปิดให้บริการ Free & Easy เริ่มให้คุณลูกค้าใช้บริการได้ในหลายโซนแล้ววันนี้ และจะขยายอย่างต่อเนื่อง