หมี่เหลืองผัดซีอิ๊ว อาหารท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต

หมี่เหลืองผัดซีอิ๊ว อาหารจานเด่น ของโปรดชาวภูเก็ต อาหารจานนี้นับเป็นอีกหนึ่งจานที่ใช้ในเทศกาลต่างๆ ของคนภูเก็ตเชื้อสายจีน เสมอมา