ร้านอาหาร ตะลุงไทย ณ ภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต

ร้านอาหาร ตะลุงไทย ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของ โรงแรม ภารีสา รีสอร์ท ภูเก็ต ซึ่งร้านอาหารแห่งนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะทิวทัศน์ของที่นี่รับรองว่าหาไม่ได้จากที่อื่นๆ