งาน Water Festival 2019 เทศกาลสงกรานต์ ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต

งาน Water Festival 2019 เทศกาลสงกรานต์ ณ ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย รวมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต

สนุกไปกับ เทศกาลหุ่น ภูเก็ต จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต

สนุกไปกับ เทศกาลหุ่น ภูเก็ต จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต ในงานนี้มีหุ่นที่นำมาแสดงจากหลากหลายประเทศ ทั่วโลก