TRAVEL VLOG ภูเก็ต : พักห้องใหญ่ วิลล่า เดอะราชา เกาะราชาใหญ่

เดอะ ราชา ภูเก็ต รีสอร์ท โรงแรมตั้งอยู่บนหาดบาตก ของ เกาะราชาใหญ่ ตั้งอยู่ทางใต้ของ จังหวัดภูเก็ต และ ในส่วนห้องพักที่ทำ TRAVEL VLOG ในครั้งนี้ก็คือ ห้อง Two-Bedroom Grand Pool Suites