พูดคุยกับคุณตะวัน โชติวรานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดแห่งนี้ เกี่ยวกับข้อคิดในการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงและความกังวลต่อสถานการณ์สุนัขจรจัดในจังหวัดภูเก็ต

บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่เศษบริเวณสวนป่าบางขนุนอำเภอถลางเป็นหนึ่งในความร่วมมือของจังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อรองรับสุนัขจรจัดกว่า 800 ตัว

หากท่านใดประสงค์จะบริจาคสิ่งของ สามารถทำได้โดยตรงที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ หรือที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานประกันสังคมหลังจวนผู้ว่า สิ่งของที่ต้องการรับบริจาคหลักๆคือ อาหารเม็ด และอาหารกระป๋องสำหรับสุนัขป่วย นอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ทำแผล และน้ำดื่มสำหรับจิตอาสา และในตอนนี้เราได้นำระบบ EM เข้ามาช่วยในเรื่องการทำความสะอาดแทนการใช้สารเคมีซึ่งมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกากน้ำตาลหรือหัวเชื้อ EM ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องการเป็นอย่างมาก

Topics #สัมภาษณ์