น้ำตกโตนโทร ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาพระแถว ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ในการดูแล ของเจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกแห่งชาติโตนไทร ช่วงที่น้ำตกไหลแรงจะอยู่ในช่วงฤดูฝน ดังนั้นหากใครต้องการชมน้ำตกในสภาพน้ำไหลเต็มที่ ต้องไปชมกันตอนฤดูฝน

น้ำตกโตนไทร ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติที่ใหญ่แห่งหนึ่งบนเกาะภูเก็ต อีกด้วย เพราะนำมาใช้ทำเป็นน้ำประปาแจกจ่ายไปตามบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมเดินป่า ทางอุทยานน้ำตกแห่งชาติโตนไทร มีเส้นทางให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสัมผัสกับกลิ่นอายธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยเส้นทางสั้นที่สุดอยู่ที่ 2 กิโลเมตร แต่หากสนใจจะเดินไกลกว่านี้ให้ลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานได้

Topics #น้ำตก #พาเที่ยว