คุณศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต จะดูแลเรื่องการท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ส่วนที่สองคือเรื่องกีฬา จะดูแลเรื่องกีฬาพื้นฐาน และกีฬามวลชน ทั้งที่เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา ผู้สูงอายุ ฯลฯ

ทั้งนี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ยังมีพันธมิตร มีเครือข่ายมากมายที่คอยให้ความร่วมมือสนับสนุนในนโยบาย และกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงเครือข่ายสื่อมวลชนด้วย

Topics #สัมภาษณ์