พระธาตุอินทร์แขวน (จำลอง) ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านเกาะสิเหร่ ภูเก็ต ซึ่ง พระธาตุอินทร์แขวน (จำลอง) นี้ ได้จำลอง พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุไจทีโย จาก รัฐมอญ ใน ประเทศพม่า เชื่อกันว่าพระธาตุไจทีโย เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

ในส่วนของ วัดบ้านเกาะสิเหร่ นั้น เป็นวัดที่สมบูรณ์ ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอีกวัดหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระประจำวันอังคาร) องค์ใหญ่ ที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2504 มีขนาดความยาวตลอดองค์ 18.5 เมตร ที่บันไดออกแบบทำเป็นรูปพญานาคสีเขียวมรกตสองตัวอยู่คนละฝั่งกัน และเนื่องจากมีบันไดหลายขั้น ทางวัดก็เลยจัดระฆังไว้ให้ตีเป็นระยะ ๆ เป็นการหยุดพักเหนื่อยไปในตัว

Topics #พระธาตุ #พาเที่ยว #วัด