คุณณัฐชยา สืบศักดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ผู้บริหารงานด้านการตลาดของ Weserve ธุรกิจแนวใหม่ของคนรุ่นใหม่ ที่มีชื่อสั้นๆ แต่เข้าใจง่ายว่า ‘Weserve’

นอกจากธุรกิจส่งอาหารแล้ว Weserve ยังเริ่มจับงานโลจิสติกส์ส่งสินค้าเพิ่มเติม ซึ่งเราจะได้เห็นบริการเต็มรูปแบบในเร็วๆ นี้ อีกด้วย

Topics #สัมภาษณ์